• Thành Lập Công Ty
 • Thay Đổi Kinh Doanh
 • Dịch Vụ Kế Toán
 • Tư Vấn Hỗ Trợ
 • Dịch Vụ Khác

Dich Vu Thay Đổi Kinh Doanh

 • Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ
 • Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập
 • Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật

           Trong quá trình hoạt động do nhu cầu của Công ty cần thay đổi những nội dung kinh doanh Chúng tôi đưa ra một số nội dung mà doanh nghiệp thường thay đổi và đây củng là những dịch vụ Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh (thay doi dkkd) :

 1. Doanh nghiệp tư nhân

 • Bổ sung ngành nghề.
 • Thay đổi tên công ty.
 • Thay đổi vốn kinh doanh.
 • Thay đổi trụ sở kinh doanh.
 • Bán công ty tư nhân.
 • Thay đổi con dấu.

  2. Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức:

 • Bổ sung ngành nghề
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi trụ sở
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Chuyển đổi loại hình công ty tnhh 1tv lên công ty tnhh 2tv
 • Thay đổi con dấu

  3. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Bổ sung ngành nghề
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi thành viên
 • Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)
 • Thay đổi trụ sở
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Chuyển đổi loại hình công ty tnhh 2tv thành công ty tnhh 1tv
 • Chuyển đổi loại hình công ty tnhh 2tv lên công ty cổ phần

 4. Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân:

 • Bổ sung ngành nghề
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi trụ sở
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)

 5. Công ty Cổ phần:

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi cổ đông sáng lập
 • Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)
 • Thay đổi trụ sở kinh doanh
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 6. Chi nhánh, Văn phòng đại diện:

Bạn cần thay đổi chi nhánh công ty, thay đổi văn phòng đại diện:

 • Thay đổi chi nhánh
 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh
 • Thay đổi tên chi nhánh
 • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văng phòng đại diện

 7. Địa điểm kinh doanh:

 • Thay đổi nội dung hoạt động
 • Thay đổi địa chỉ hoạt động
 • TThay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh

 Việc thay đổi mỗi thông tin trong đăng ký kinh doanh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của công ty. Với thủ tục thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh, Chúng tôi sẽ trợ giúp bạn thông qua các dịch vụ sau:

 • Tư vấn nội dung cụ thể đối với vấn đề doanh nghiệp cần thay đổi.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đăng ký lại con dấu (nếu cần).
 • Đăng bố cáo.

 Và tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT:

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3
Giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh 900.000 1.500.000 2.300.000
Thời gian thực hiện 5 Ngày 7 Ngày 14 Ngày
Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi ĐKKD
Nộp và theo giỏi hồ sơ tại Sở KHĐT
Nhận giấy ĐKKD theo ủy quyền tại Sở KHĐT
Làm hồ sơ thay đổi con dấu tại CA Tp.HCM  
Nhận dấu theo ủy quyền tại CA Tp.HCM  
Làm thủ tục thay đổi ĐKKD với cơ quan Thuế  
 Công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp  
Quyết toán hồ sơ chuyển quận    
Hồ sơ quyết toán chuyển quận chỉ thực hiện khi thay đổi trụ sở công ty sang quận khác.

 

Thời gian (ngày làm việc): 

- 1 ngày soạn hồ sơ
- 5 ngày có giấy phép mới

- 2 ngày cho khắc dấu và nhận dấu