• Thành Lập Công Ty
  • Thay Đổi Kinh Doanh
  • Dịch Vụ Kế Toán
  • Tư Vấn Hỗ Trợ
  • Dịch Vụ Khác

Dịch Vụ Cấp Lại ĐKKD-Dấu.

  • Mất giấy Đăng Ký Kinh Doanh
  • Mất giấy chứng nhận đăng ký Mẫu Dấu
  • Mất dấu tròn Doanh Nghiệp
  • Dịch vụ xin cấp lại giấy ĐKKD, đăng ký Mẫu Dấu, Con Dấu...

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không tránh khỏi các rủi ro trong quá trình quản lý hồ sơ tài liệu của doanh nghiệp.

-Mấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

-Mất giấy chứng nhận mẫu giấu.

-Mất con dấu.

Là những trường hợp thường gặp nhất. Trong những trường hợp Quý khách hàng bị mất các giấy tờ kể trên hãy liên hệ ngay với chúng Tôi để được tư vấn kịêp thời và xin cấp lại các giấy tờ trên theo quy định của pháp luật tránh bị cơ quan nhà nước phạt hành chính và tránh tình trạng người khác sử dụng những giấy tờ trên trái pháp luật.

1.   Trường hợp mất giấy Đăng Ký Kinh Doanh:

Thủ tục:

Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm:

1.    Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.    Xác nhận của Cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

3.    Giấy tờ tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (doanh nghiệp phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong ba lần liên tiếp).

Số lượng hồ sơ nộp : 01 bộ hồ sơ.

Hồ sơ sau khi được hoàn thiện nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư.

Phi dịch vụ : 1.500.000 bao lệ phí nhà nước.

2.   Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu:

Thủ tục:

1.    Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

2.    Xác nhận của Cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

3.    Giấy đăng ký kinh doanh sao y.

4.    Người đại diện pháp luật phải trực tiếp đến cơ quan Công An để nộp hồ sơ.

5.    Doanh nghiệp phải tiến hành nộp phạt tại cơ quan công an sau đó thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Phi dịch vụ : 1.500.000 bao lệ phí nhà nước.

3.   Trường hợp mất con dấu công ty:

Thủ tục:

1.    Văn bản trình báo có xác nhận của cơ quan Công an nơi xảy ra mất con dấu.

2.    Đơn xin cấp lại con dấu.

3.    Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên về việc mất dấu và thông báo tìm kiếm (Có chữ ký của tất cả các thành viên/cổ đông).

4.    Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ (Bản gốc).

5.    Giấy chứng nhận ĐKKD (Bản gốc + Bản sao).

Phi dịch vụ : 1.500.000 bao lệ phí nhà nước.

Thông tin liên hệ:
Công ty Cp DV Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Elaw.

Hotline: 0935.88.22.93
Email: dkkd.ceo@gmail.com.
Website: elaw.com.vn. hoặc dangkykinhdoanhvn.com.