• Thành Lập Công Ty
 • Thay Đổi Kinh Doanh
 • Dịch Vụ Kế Toán
 • Tư Vấn Hỗ Trợ
 • Dịch Vụ Khác

Bảng Giá Thay Đổi ĐKKD

 • Thay đổi tên Doanh Nghiệp
 • Thay đổi trụ sở Doanh Nghiệp
 • Thay đổi thành viên / cổ đông.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi vốn điều lệ Doanh Nghiệp...

 

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3
Giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh 900.000 1.500.000 2.300.000
Thời gian thực hiện 5 Ngày 7 Ngày 14 Ngày
Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi ĐKKD
Nộp và theo giỏi hồ sơ tại Sở KHĐT
Nhận giấy ĐKKD theo ủy quyền tại Sở KHĐT
Làm hồ sơ thay đổi con dấu tại CA Tp.HCM  
Nhận dấu theo ủy quyền tại CA Tp.HCM  
Làm thủ tục thay đổi ĐKKD với cơ quan Thuế  
Quyết toán hồ sơ chuyển quận    
Hồ sơ quyết toán chuyển quận chỉ thực hiện khi thay đổi trụ sở công ty sang quận khác.
 • Phí trên bao gồm tất cả lệ phí nhà nước;
 • Phí trên chưa bao gồm phí công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
 • Phí trên chưa bao gồm VAT;

Thông tin liên hệ:
Công ty Cp DV Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Elaw.

Hotline: 0935.88.22.93
Email: dkkd.ceo@gmail.com.
Website: elaw.com.vn. hoặc dangkykinhdoanhvn.com.