17 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, Tp.HCM
0944 98 1618
(028)39 79 8364

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước.

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - 1

Trả lời